Kotva
Mapa webu

Koordinátor environmentální výchovy


Koordinátor EVVO: Mgr. Eva Vaculová

 

 

email: eva.vaculova@1zsjirkov.cz

 

Náplň práce:

 

  • naše škola je zapojena do projektu - RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět (dále též jen „program RECYKLOHRANÍ“) je to dlouhodobý školní vzdělávací program finančně podporovaný společnostmi ECOBAT s.r.o. a ELEKTROWIN a.s.
  • věnujeme se výchovné a vzdělávací činnosti v oblasti životního prostředí, zejména osvětě v oblasti předcházení vzniku odpadu, nakládání s odpady a šetrnému hospodaření s vodou
  • rozvíjíme ekologické myšlení žáků a současně u nich podporujeme vnímání problematiky předcházení vzniku odpadu a potřeby správného nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči, bateriemi, tonery a cartridgemi nebo odpady a šetrného chování vůči životnímu prostředí obecně, ve škole je umístěn sběrný prostředek na zpětný odběr drobných elektrozařízení, box na zpětný odběr baterií a box na zpětný odběr laserových tonerů či inkoustových cartridgí
  • několikrát ročně, pořádáme sběrné dny papíru a tím se výrazně podílíme na šetření našich lesů

 

 

Naše škola získala za rok 2021 Osvědčení o přínosu pro životní prostředí. Chtěla bych Všem žákům z celého srdce poděkovat za spolupráci. Díky Vašemu zodpovědnému přístupu a aktivní účasti v systému zpětného odběru, třídění a využití odpadních baterií, který na základě oprávnění MŽP zajišťuje kolektivní systém ECOBAT, jste přispěli k lepšímu životnímu prostředí a společně pomohli splnit sběrové kvóty EU.

Často si to už ani neuvědomujeme, ale baterie se pro každého z nás staly každodenní samozřejmostí. Objem prodaných baterií každoročně narůstá. Jejich vysoká spotřeba vede k plýtvání přírodními zdroji a ke znečišťování životního prostředí, tím i k ohrožení lidského zdraví. Proto se každá zpětně odevzdaná baterie počítá! Jejich sběrem, tříděním a následnou recyklací pomáháme šetřit přírodu a její nerostného zdroje. Moc si Vaší aktivity a spolupráce vážím!

V přiloženém  Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2021 se dočtete, jaké množství odpadních baterií jste v minulém roce odevzdali a také přepočet na množství kovonosných druhotných surovin získaných jejich recyklací.

 

Ještě jednou děkuji a těším se na další spolupráci.

(KOO EVVO Mgr. Eva Vaculová)

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.